Προκήρυξη εκλογής Προέδρου – Προϊσταμένου του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου   December 21st, 2012

Προκήρυξη εκλογής Προέδρου –  Προϊσταμένου του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου.

Σχετικό έγγραφο