Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων, για την ανάδειξη Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   December 24th, 2012

«Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων,
για την ανάδειξη Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.»

Σχετικό έγγραφο