ΚΥΤΕΠ ΤΕΙ Λαμίας – Αποκαταστάθηκε η σύνδεση του ιδρύματος με το Internet   December 27th, 2012

Σας πληροφορούμε ότι αποκαταστάθηκε η σύνδεση του ιδρύματος με το Internet.
Το πρόβλημα οφειλόταν σε δυσλειτουργία εξοπλισμού του ΕΔΕΤ στον κεντρικό κόμβο της Λαμίας.

Λεπτομέρειες για το χρονικό τη βλάβης υπάρχουν στην επίσημη σελίδα του ΕΔΕΤ στο link:
http://lists.noc.grnet.gr/sympa/arc/outages/2012-12/msg00010.html

ΚΥΤΕΠ ΤΕΙ Λαμίας