Προκήρυξη εκλογής Προέδρου–Προϊσταμένων των Τμημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας   December 28th, 2012

Προκήρυξη εκλογής Προέδρου–Προϊσταμένων των Τμημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο