ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ   January 8th, 2013

Ενημερώνουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι για τη θέση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας υποβλήθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες αλφαβητικά:

1. Αναστασίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Σύντομο βιογραφικό)
2. Γιόφτσος Γεώργιος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Σύντομο βιογραφικό)
3. Θεοδώρου Ιωάννης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Λαμίας  (Σύντομο βιογραφικό)
4. Καρκάνης Σταύρος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Λαμίας  (Σύντομο βιογραφικό)
5. Λυγδής Αθανάσιος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Λαμίας
6. Μπαλουκτσής Αναστάσιος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Σερρών
7. Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Σύντομο βιογραφικό)
8. Σφλώμος Κωνσταντίνος,Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Σύντομο βιογραφικό)

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ι.ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Α.ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ